Road Map Series Vol. 1 No. 19
Road Map Series Vol. 1 No. 18

Ang pagmamahal ni Ric Obenza sa buhay ay kasipang pagmamahal ng kalikasan. 

Kung minsan ang mga kulay na ginagamit niya sa paglalarawan ng kalikasan ay ubod ng lungkot, tila dinukot mula sa Kalalimlaliman ng gabi’t, mga anino’t kasukalang ‘di malagusan. 

Kung minsan naman nagingibabaw ang magaan at maluwag na kagalakan, bagamat may kaunting bahid pa rin ng lungkot, at bumabaha ang ginto ng araw. 

Ang mundo niya ay Luntian at pagsinumpong at sadyan tinutuluan niya ng pintura ang larawang mukhang tapos na, ang mga tulo nito ay berde pa rin, parang daan ng natutunaw ng kandila. Ang mga ilan sa mga ito ay sadyang malabo, akala mo’y tanawin sa mga matang basa sa ulan. 

Kamakailan lamang ay pinapayagan na ni Obenza ang pasulpot ng iilang mga tao sa kanyang mga kuwadro: isang grupong naglalakad sa landas-bundok at karga-karga ang kanilang gamit sa kanilang likod; tumatawid sa ilog, pumupstura’t nakaharap sa di nakikitang kamera. Kung minsan naman ang mga tao’y mga di-tiyak na hugis na nakalunod sa sari-saring klase ng berde. 

Ang pagtingin ng pintor sa buhay ay kahawig sa pagtingin ng isang kambing-bundok: mas mataas at mas malayo, lalong mabuti. At kahit na may mga trabaho siyang tila nababalisa, nananatili pa ring tahimik, dimayanig at mahiwaga. 

Si Obenza’y di dumaan sa pormal na pag-aaral sa kanyang sining.. Tinuruan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang gamit ay acryclic at papel subalit ngayon na may kamahalan itong mga materiales, binabalak niyang makipagsapalaran sa sining ng pag-uukit o eskultura. 

Apat na unang gantimpala na ang natatanggap ni Obenza mula sa iba’t ibang mga kumpetisyon sa pagpinta dito sa Dabaw. Bilang guro, marami na rin siyang natutulungan sa mga kabataan patungo sa pagkapintor at sa pagpapanalo ng mga gantimpala, at sa pag-intindi sa kalayuan ng isang pintor. Si Ric Obenza ay kasalukuyang nagtuturo sa CIty High School ng Calinan, Davao City. Dahil sa kanyang malalim na tinigbaritone, siya’y kasapi ng mga kantor. 

Ang kanyang mga watercolor at acrylic paintings ay kasama sa mga gawang ikinokolekta ng mga patron ng sining, gito sa Dabaw at maging sa Maynila, kung saan nakasabay na rin niya sa palabas ang mga tanyag na pintor tulad ni Jose Joya at Ibarra dela Rosa sa Liongoren Gallery. Mahigit kumuland sa 15 na eksibisyong propesyonal ang nasalihan na ni Obenza. Siya’y isinilang sa Cebu, apat ang anak at ang kanyang kabiyak, si Lourdes Tilandoca, ay nagtuturo sa Holy Cross College ng Calinan.